Health

خانمی که از تکست‌های دوست پسرش داستان در می‌آره و شلوغش می‌کنه و به پسر گیر میده

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

خانم معلولی که از خانواده طرد شده به ترکیه می‌رود تا شرایط اجتماعی بهتری داشته باشد

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

هر روز زنگ میزنم ایران حال مادرم رو چک کنم خسته شدم از ناله و شکوه و شکایت و مقایسه‌های خواهرم

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

خانمی با خط قرمزهای جدی و سختگیرانه در برقراری ارتباط با دیگران

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

ازحسی که به ازدواج وهمسرم دارم راضی نیستم درواقع احساسی به همسرم ندارم وحرف زدن باهاش کلافه‌م میکنه

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

حس میکنم همه ازم متنفرن و می‌خوان سر به تنم نباشه حتی اگه دوستام بهم تلفن کنن ترجیح میدم ریجکت کنم

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

بااینکه قانون بیرحمه وخیلی وقتا درمسیرعدالت نیست اما مرد شرقی خیلی خوشنام نیست وممکنه قاضی به نفع شم

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

بیست سالم بود که با دختر اروپایی ۲۸ساله‌ای دوست شدم و از نظر روحی و روانی بهش آسیب زیادی زدم

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

وقتی دوست دخترم لاتاری برد وبه آمریکا اومد خوشحال نشدم چون شانس آشنایی بادخترای دیگه ازم گرفته شد

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

پدر و مادرم حتی حاضر نیستن دوست پسر عراقی‌الاصلم رو ببینند

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

من و دوست پسرم با هم در دوران پناهندگی آشنا شدیم خیلی با هم خوب بودیم و حالا که رفته خیلی ناراحتم

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

چون نامزدی خواهرم دعوتش نکردیم کینه بدل گرفته و با داستان نویسی به ما زنان فامیل فحاشی میکنه

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...