Health

Private video

This video is private.

Private video

This video is private.

Private video

This video is private.

Private video

This video is private.

Private video

This video is private.

Private video

This video is private.

تکنیکهای هیپنوتیزم برای از بین بردن وحشت پس از حادثه یا PTSD در گفتگوی جانباز جنگ با دکتر هلاکویی

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

چرا بعد از ۱۷ سال زندگی و داشتن رابطه جنسی خیلی خوب هنوز من و شوهرم «ما» نشده‌ایم؟ دکتر هلاکویی

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

آقایی از آشنایان علائمی میفرسته که ظاهراً به من نظرداره ولی من نمیدونم وضعیت تاهلش چطوریه

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

شوهرم دوست نداره من دردعواهای خانواده‌اش دخالتی کنم اما مادرشوهرم ازم می‌خواد میانجی بشم دکترهلاکویی

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

تفاوت دید من و دوست پسرم به زندگی تصمیم به ازدواج رو برام سخت کرده دکتر هلاکویی Dr Holakouee

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

آیا وضعیت فعلی رفتارهای اجتماعی مردم ایران ناامید کننده است و هرگز اصلاح نخواهد شد؟ هلاکویی میبدی

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...