Dr Holakouee

دیگه بحث سک.سی با این آقا نکن چه بسا میخواد واکنشت روببینه وخودارضایی کنه | تفاوت انحراف جن.سی وهمجن

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

مردی با رفتارهای عجیب جنسی : لواط چشم چرانی تحریک شدن با دیدن هر زنی و مجسم کردن سکس با او

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

تجاوزهای مکرر جنسی دوست پدرم و پسرش دراوایل پناهندگی باعث شد خیلی زود به دنیای روابط جنسی وارد شوم

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

طلاق و برگشت به دوست پسر دوره جوانی | سایه این آدم همیشه در زندگیم بوده انگار قلبم پیشش گیر افتاده

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

منطق باورنکردنی خانمی که دوست پسرش آنقدرجذاب بوده که باوجود زنگ خطرهای زیاد به رابطه‌ ادامه داده

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

خانواده‌ام مخالف ازدواج ما بودن خودم هم ۳۰٪ ناراضی بودم ولی با هم عقد کردیم

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

دوبار اقدام به خودکشی کردم ولی دلم می‌خواست زنده بمانم نه خودم را لایق مردن میدانستم و نه لایق زندگی

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

وسط سکس دعوای سختی کردیم ویکماه قهر بودیم نه حرف زدیم و نه کاری به کارهم داشتیم تا اینکه گذاشت و رفت

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

پسرم از من متنفره و کارهای خلاف زیاد می‌کنه و نمیدونم تا کجا باید ساپورتش کنم

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

سیرت زیبا بهترست از صورت زیبا حرف چرندیست با کسی که برایتان جذابیت جنسی وجسمی ندارد ازدواج نکنید

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

تو از مرد قوی و یا خانواده قوی وحشت داری | تکرار همان اشتباه ازدواج اول

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...

به دوست پسرم خیانت کردم تا بره دنبال کارش ولی بعد که اون دوست دختر گرفت من کلاً بهم ریختم نمی‌دونم چ

دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه‌شناسی و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. دکتر...