گفتگوی جالب و قدیمی با رامبد جوان زمانی که خیلی جدی بود!