شهرزاد مظفر ، سرمربی تیم فوتسال بانوان ، مهمان حالا خورشید