Hamid Hiraad - اجرای زنده ترانه خوبتر از یار توسط حمید هیراد