دودستگی هواداران پرسپولیس و پایان جنجال با صحبتهای حسین ماهینی و سیدجلال حسینی با هواداران