نمایش تلخ اهواز در بازی استقلال خوزستان و پرسپولیس - برنامه نود ۲۲ مرداد