حس میکنم همه ازم متنفرن و می‌خوان سر به تنم نباشه حتی اگه دوستام بهم تلفن کنن ترجیح میدم ریجکت کنم