ازحسی که به ازدواج وهمسرم دارم راضی نیستم درواقع احساسی به همسرم ندارم وحرف زدن باهاش کلافه‌م میکنه